Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Έρευνα » Διπλωματικές Εργασίες » Κατάλογος παλαιότερων ΜΔΕ (1986-2001)

Κατάλογος παλαιότερων ΜΔΕ (1986-2001)

Document Actions

Ο κατωτέρω κατάλογος περιλαμβάνει εκείνους τους κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης, οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει το παλαιό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτό λειτουργούσε μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. (Σημείωση: Η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας προ του έτους 1995 δεν ήταν υποχρεωτική για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.)

2001

ΜηλΑκης ΕμμανουΗλ του ΕλευθερΙου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Συνοριακά προβλήματα για μη γραμμικές συνήθεις διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης»

Επιβλέψας καθηγητήςΑ. Τερσένοβ

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13.12.2001

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 338 kB)


ΤζιμπρΑγος ΓεΩργιος του ΑναστασΙου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Η εικασία του Mahler και η αντίστροφη ανισότητα Santaló»

Επιβλέψας καθηγητής: Α. Γιαννόπουλος

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 8.11.2001

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 680 kB)

 

2000

ΚαγιαλΗ Αννα του ΜηνΑ

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Το πρόβλημα του πύργου κλάσεων σωμάτων»

Επιβλέψας καθηγητής: Ι. Αντωνιάδης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 2.11.2000

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 643 kB)


ΜενιουδΑκη ΕλΕνη-ΕυανθΙα του ΕμμανουΗλ

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Περιοδικά συστήματα χωρίς περιοδικές τροχιές. Αντιπαραδείγματα στην εικασία του Seifert»

Επιβλέψας καθηγητής: K. Αθανασόπουλος

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 2.11.2000

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 537 kB)


ΣτεφανΑκης ΙωΑννης του ΓεωργΙου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Βέλτιστη μορφή των ανισοτήτων Young και Brascamp - Lieb»

Επιβλέψας καθηγητής: Μ. Παπαδημητράκης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 8.08.2000

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 4,5 MB)

 

1999

ΠαΟΥρης ΓρηγΟριος του ΝικολΑου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Η Εικασία του υπερεπιπέδου για κυρτά σώματα στο Rn»

Επιβλέψας καθηγητής: Α. Γιαννόπουλος

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 4.11.1999

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 578 kB)


ΧαρτζουλΑκη ΜαριΑννα του ΙωΑννου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Τα θεωρήματα των Dvoretzky και Krivine»

Επιβλέψας καθηγητής: Α. Γιαννόπουλος

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 4.11.1999

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 690 kB)

 

1998

ΚοκολογιαννΑκη ΜανωλΙα του ΙωΑννου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Η πρώτη MPLE των Good και Gaskins»

Επιβλέψας καθηγητής: Β. Κλωνιάς

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Στατιστική

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 29.10.1998

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 348 kB)


ΠΡΕΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Εκτίμηση της πυκνότητας κατανομής με τη μέθοδο των πυρήνων»

Επιβλέψας καθηγητής: Β. Κλωνιάς

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Στατιστική

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 19.11.1998

 

1997

ΑρβανΙτης ΧρΗστος του  ΝικολΑου  

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Ανάλυση-Προγραμματισμός Η/Υ προς επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων»

Επιβλέψας καθηγητής: Χ. Μακριδάκης

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10.04.1997


ΣυλλιγΑρδος ΓεΩργιος του ΕμμανουΗλ 

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Πρώτοι αριθμοί της μορφής χ2+ny2»

Επιβλέψας καθηγητής: Ι. Αντωνιάδης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13.02.1997

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 1,6 MB)


ΤριπολιτΑκη ΜαρΙνα του ΙωΑννου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Το αντίστροφο πρόβλημα της θεωρίας του Galois»

Επιβλέψας καθηγητής: Ι. Αντωνιάδης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 6.03.1997

 

1996

 ΔουβΑκης ΜιχαΗλ του ΙωΑννου

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 20.03.1996


ΞΗροτΥρη Ολγα του ΙωΑννου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Πεπερασμένος χαρακτήρας των αποδείξεων ανεξαρτησίας με τη μέθοδο επιβολής»

Επιβλέψας καθηγητής: Κ. Σκανδάλης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 11.01.1996

 

1995

ΒΕσσης ΑθανΑσιος του ΛουκΑ

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Σημεία πεπερασμένης τάξης ελλειπτικών καμπυλών»

Επιβλέψας καθηγητής: Ι. Αντωνιάδης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14.12.1995

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 646 kB)


ΚοντογεΩργης ΑριστεΙδης του ΙωΑννου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Ημιευσταθείς ελλειπτικές καμπύλες και το τελευταίο θεώρημα του Fermat»

Επιβλέψας καθηγητής: Ι. Αντωνιάδης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 23.03.1995

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο ps, 1,6 MB)


ΤσομπανοποΥλου ΠαναγιΩτα του ΕμμανουΗλ

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Μέθοδοι εναλλασσομένων κατευθύνσεων για διακριτοποιήσεις ελλειπτικών μερικών διαφορικών εξισώσεων με spline collocation»

Επιβλέψας καθηγητής: Εμμ. Βάβαλης

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 23.02.1995

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ειδίκευσης σε ηλεκτρονική μορφή (ως αρχείο pdf, 511 kB)

 

1994

ΓρατσΕα ΔιονυσΙα του ΣτυλιανοΥ

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Υποσυστήματα της αριθμητικής PEANO»

Επιβλέψας καθηγητής: Κ. Δημητρακόπουλος

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 30.06.1994


ΠερυσινΑκη ΕιρΗνη του ΣΑββα

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13.01.1994 


ΠλατΗς ΙωΑννης του ΔημοσθΕνους

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Περί της αναλλοίωτης Godbillon-Vey: H συνεχής μεταβολή και η δυναμική των φύλλων»

Επιβλέψας καθηγητής: K. Αθανασόπουλος

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 31.05.1994

 

1993

ΚαλυκΑκης ΔημΗτριος του ΕμμανουΗλ

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 12.07.1993


ΛουκΑκη ΜαρΙα του ΙωΑννου

Τίτλος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ειδίκευσης: «Εύρεση των αναγώγων συνιστωσών των χαρακτήρων χ2 , όπου χ ε Ι ΓΓ (Αn)»

Επιβλέψας καθηγητής: Ι. Αντωνιάδης

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 18.11.1993


ΧατζηπαντελΙδης ΠαναγΙΩτης του ΙωΑννου

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14.11.1993

 

1992

 ΓερογιαννΟπουλος ΓεΩργιος του ΝικολΑου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: .02.1992


ΠαυλΑκος ΠερικλΗς του ΔημητρΙου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 1992

 

1990

Ζουραρης Γεωργιος του ΕμμανουΗλ

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 07.09.1990

 

1988

ΓιαννΟπουλος ΑπΟστολος του ΑναστασΙου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 29.09.1988


ΔεληγιΑννη ΕιρΗνη του ΑγγΕλου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10.11.1988


ΚαμπΑνης ΝικΟλαος του ΑριστεΙδου

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10.11.1988


ΚορνΑρος ΧαρΑλαμπος του ΜιλτιΑδου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 10.11.1988

 

1987

ΠαπαδοπερΑκης ΙωΑννης του ΕμμανουΗλ

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 16.10.1987


 ΣπανουδΑκης ΝικΟλαος του ΚωνσταντΙνου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 13.11.1987


ΧαρΙτος ΧαρΑλαμπος του ΚωνσταντΙνου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 1987

 

1986

ΚατσοπρινΑκης ΕμμανουΗλ του ΣταΥρου

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 20.03.1986


ΜακριδΑκης ΧαρΑλαμπος του ΓεωργΙου

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 23.10.1986


Παπαδοπουλος ΣταΥρος του ΦΑΙδωνος

Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 20.03.1986


 

Κατάλογος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης από το 2002 μέχρι σήμερα

 

 

Συντάκτης ddais
Τελευταία τροποποίηση 2007-05-04 16:04
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: