Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Υποτροφίες

Υποτροφίες

Document Actions

Γενικές υποτροφίες

Κάθε χρόνο προκηρύσσονται περιορισμένες θέσεις υποτρόφων (με στόχο την υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή) από διάφορα κρατικά και ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, καθώς και από φορείς που διαχειρίζονται αντίστοιχα κληροδοτήματα. Τα κριτήρια για τη λήψη υποτροφιών και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων ποικίλλουν. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών (στην κυρία Ε. Τζανή, Γραφείο Ζ 304, τηλ. 2810-393891) για περαιτέρω πληροφορίες και να ενημερώνονται από τον ημερήσιο τύπο, ο οποίος ενίοτε φιλοξενεί πολυσέλιδες καταχωρίσεις καταλόγων προκηρυσσόμενων θέσεων υποτρόφων. Δειγματοληπτικά, παρατίθενται κόμβοι ορισμένων γνωστών ιδρυμάτων και κρατικών φορέων που παρέχουν πληροφορίες περί των χορηγούμενων υποτροφιών μέσω του διαδικτύου.

 

Ευρωπαϊκές υποτροφίες

Marie Curie

Πρωταρχικές πληροφορίες για την ανταλλαγή φοιτητών

Education and Training

 

Πληροφορίες για την υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών στις Η.Π.Α.

Γερμανικά ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες

Ειδικές υποτροφίες για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών στο Τμήμα μας

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι δυνατή και μέσω ειδικών υποτροφιών  (ή άλλων ερευνητικών προγραμμάτων). Σε ό,τι αφορά στις υποτροφίες, οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες:

  • Υποτροφία "Στυλιανού Κ. Πηχωρίδη" (Χορηγείται από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ι.Τ.Ε. αυτομάτως -για ένα έτος- στους βαθμολογικά πρωτεύσαντες κατά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών ή/και όσους πρώτευσαν κατά το πρώτο έτος των μεταπτυχιακών τους σπουδών.)
  • Υποτροφία "Μαρίας Μιχαήλ Μανασάκη" (Η υποτροφία αυτή χορηγείται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και της Σχολής  Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η απονομή γίνεται κατ' έτος, με βάση τη μέχρι τότε απόδοση, στους ήδη φοιτούντες μεταπτυχιακούς του Τμήματος. Λεπτομέρειες ανακοινώνονται άπαξ τού έτους από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.)
Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2011-10-19 16:16
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: