Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Γενικές Πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες για τις Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα μας

Document Actions

Η αρχή … το ήμισυ του παντόςΤηλέφωνο, και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας.

Τηλ. 2810-393800. Ώρες λειτουργίας (για τους φοιτητές): Δευτέρα-Παρασκευή, 11.00-13.00.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Για να δείτε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους πατήστε εδώ.

Χρήσιμα έντυπα (σε ηλεκτρονική μορφή).


Αιτήσεις

 • Αίτηση γενικής χρήσεως (doc, pdf)
 • Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού Στρατολογίας (doc, pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση φοιτητικού "πάσου". (doc, pdf)
 • Αίτηση για αναγνώριση μαθήματος απο άλλο Τμήμα (doc, pdf)
 • Αίτηση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (doc, pdf)
 • Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών (doc, pdf)
 • Αίτηση αναστολής σπουδών (doc, pdf)
 • Αίτηση για τη χορήγηση πτυχίου (doc, pdf)
 • Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης μαθημάτων πληροφορικής ή χειρισμού ΗΥ (doc, pdf)
 • Αίτηση για μετεγγραφή. (doc, pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση αποφοιτηρίου λόγω μετεγγραφής. (doc, pdf)
 • Αίτηση για χορήγηση αποφοιτηρίου λόγω επιτυχίας σε ΑΕΙ. (doc, pdf)
 • Αίτηση για συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις (doc, pdf)

Υπεύθυνες Δηλώσεις

 • Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει του νόμου 1599/1986) που οφείλει να συμπληρώσει, υπογράψει και καταθέσει κάθε νεοεισαγόμενος φοιτητής στη Γραμματεία, μέσω της οποίας δηλοί ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλα τμήματα ή σχολές  τριτοβάθμιας εκ­παίδευσης στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. (doc, pdf)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει του νόμου 1599/1986) που οφείλουν να συμπληρώσουν, υπογράψουν και καταθέσουν εκείνοι οι φοιτητές που αι­τούνται μετεγγραφή τους σε άλλο Α.Ε.Ι. (doc, pdf)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει του νόμου 1599/1986) που οφείλει να συμπληρώσει, υπογράψει και καταθέσει κάθε φοιτητής που ενδιαφέρεται για την απόκτηση Βιβλια­ρίου Υγείας, μέσω της οποίας δηλοί ότι δεν είναι ασφαλισμέ­νος σε κανέναν ασφαλι­στικό φορέα τού Δημοσίου. (doc, pdf)
 • Υπεύθυνη Δήλωση (βάσει του νόμου 1599/1986) για πα­ντοία χρήση. (doc, pdf)

Συνιστάται στους φοιτητές να εκτυπώνουν όσες από τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις ή/και αιτήσεις επιθυμούν να καταθέσουν και να τις έχουν ήδη συμπληρωμένες προτού προσέλθουν στον χώρο της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο δυσάρεστος συνωστισμός, ο εκνευρισμός και η άσκοπη κωλυσιεργία.Ιστοσελίδες Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Φοιτητών

Ήδη από το 2005 λειτουργεί ένα πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των Γραμματειών. Επιπροσθέτως, ως επέκταση αυτού, έχει δημιουργηθεί ένα πολυπλατφορμικό περιβάλλον διεπαφής της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού) και των πολιτών με τις Γραμματείες. Το περιβάλλον αυτό αυτοματοποιεί τις διαδικασίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και επίκειται να λειτουργήσει ως "e-University". Συγκεκριμένα, πρόκειται για άμεση ψηφιακή εξυπηρέτηση μέσω:

 

Πλοήγηση για διεξοδικότερη πληροφόρηση.

Περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν στον Οδηγό Σπουδών, στις διάφορες ομάδες των παρεχομένων μαθημάτων, στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στο πρόγραμμα των εξετάσεων, στις πτυχιακές εργασίες και στην πρακτική άσκηση,  εντοπίζονται στους παράπλευρους κόμ­βους. Εκεί παρατίθενται και αρχεία δεδομένων για τις ανά καιρούς προκηρύξεις θέ­σεων (προπτυχιακών) υπο­τρόφων, για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και για τις εκθέσεις αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2014-09-22 18:11
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: