Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Document Actions

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης  χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ και έχει ως στόχο την αμοιβαία γνωριμία των φοιτητών του Τμήματος με φορείς μιας πιθανής μελλοντικής τους απασχόλησης.

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας την πεποίθηση ότι οι απόφοιτοί του μπορούν να συμβάλουν στον παραγωγικό τομέα από πολλές διαφορετικές θέσεις, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους πέραν των παραδοσιακών προτύπων, υποστηρίζει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του που δίνει τη δυνατότητα σε σαράντα (40) περίπου φοιτητές κατ' έτος να απασχολούνται επί τρίμηνο σε φορείς  έρευνας, παραγωγής, αλλά και παροχής υπηρεσιών εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης προβλέπεται μικρή αμοιβή στους φοιτητές που καθορίζεται κάθε φορά από τις διαθέσιμες πιστώσεις του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Το πρόγραμμα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 1997 και μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει σε αυτό πολλές εκατοντάδες φοιτητών.

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, θα πρέπει να έχει περάσει κάποια βασικά μαθήματα (που καθορίζονται κάθε φορά ανάλογα με τον φορέα της πρακτικής άσκησης) και να έχει συμπληρώσει σχετική αίτηση. Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην επίδοση του φοιτητή, όπως αυτή απεικονίζεται στην αναλυτική του βαθμολογία. Προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές που έχουν προχωρήσει στις σπουδές τους και έχουν περάσει τα περισσότερα μαθήματα από την περιοχή που βρίσκεται (από θεματική άποψη) πλησιέστερα στο αντικείμενο της άσκησής τους. Για παράδειγμα, άσκηση στη Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος ή σε κάποια Τράπεζα προϋποθέτει την επιτυχία στο μάθημα "Πιθανότητες" (με όποια μορφή διδάσκεται ή διδάχθηκε στους φοιτητές). Στη συνέχεια συνυπολογίζονται όλα τα μαθήματα από την περιοχή της Στατιστικής που έχει περάσει ο φοιτητής.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής παρακολουθεί το ωράριο της υπηρεσίας-φορέα στον οποίο ασκείται, ενώ προβλέπονται ειδικές διευκολύνσεις για τις περιόδους εξετάσεων. Η πρακτική άσκηση γίνεται όλον τον χρόνο, αλλά ανακοινώσεις για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης εκδίδονται τρεις φορές τον χρόνο και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποβάλλει έκθεση για την άσκηση που πραγματοποίησε και λαμβάνει βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα απεφάσισαν στη συνέχεια να ασχοληθούν ερευνητικά ή επαγγελματικά με το αντικείμενο της άσκησής τους και προέκυψαν αρκετές διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες με θέμα που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της άσκησης των φοιτητών που τις εκπόνησαν.

Φορείς που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι:

  • Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
  • Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
  • Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
  • Η Εταιρεία υπολογιστών DATA CRETA.
  • Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Από τον Σεπτέμβριου του 2005 τη διαχείριση του Προγράμματος "Πρακτική 'Ασκηση" ανέλαβε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να ανατρέχουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

 

Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2005-11-06 11:32
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: