Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

Πρόσφατα Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για την Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Document Actions

Αναμόρφωση και Αναβάθμιση των Μαθηματικών Σπουδών στην Ελλάδα (ΕΠΕΑΕΚ Ι)

Μαθηματικά για την Ανάπτυξη (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

  • Χρονική Περίοδος: 01/04/2003 - 31/08/2006
  • Ποσό: 147500 Ε
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρήστος Κουρουνιώτης
  • Στόχος:  Επιδίωξη του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι να προσφέρει σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα εφόδια ώστε να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους στην αγορά εργασίας, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους.

Η πρόταση "Μαθηματικά για την Ανάπτυξη" εστιάζεται

  • Στην αναδιοργάνωση των εισαγωγικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, με αλλαγές στον τρόπο διδασκαλίας, εξάσκησης και αξιολόγησης, οι οποίες θα στοχεύουν στην καλύτερη αφομοίωση και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και στην πιο αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση.
  • Στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την εξοικείωση και την πληρέστερη επαφή των φοιτητών με τις τεχνολογίες της Πληροφορίας.
  • Στη συγκρότηση ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων με αντικείμενο "Διδακτική και Μαθηματικά για την Εκπαίδευση", που θα προετοιμάζει τους μαθηματικούς εκπαιδευτικούς του μέλλοντος.
  • Στη δημιουργία ή τον εμπλουτισμό κύκλων μαθημάτων με αντικείμενο κλάδους των μαθηματικών που αναφέρονται στη θεωρία και τις εφαρμογές της Πληροφορικής ή στις Γεωεπιστήμες και τη μελέτη του Περιβάλλοντος.
  • Τελική Έκθεση: Θα προστεθεί εν ευθέτω χρόνω.

 

 

 

Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2006-01-27 10:15
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: