Μετάβαση στο περιεχόμενο.

Τμήμα Μαθηματικών - Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήματα
Προσωπικά εργαλεία
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Υποτροφίες

Υποτροφίες

Document Actions

Κάθε χρόνο προκηρύσσεται ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων υποτρόφων (με στόχο την υποστήριξη προπτυχιακών σπουδών), κυρίως από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και από φορείς που διαχειρίζονται ειδικά κληροδοτήματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τη μετάβαση φοιτητών για παρακολούθηση μαθημάτων σε Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. (για περιορισμένο αριθμό ακαδημαικών εξαμήνων) μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών. (Η βαθμολογία αυτών των φοιτητών καθορίζεται βάσει του συστήματος ECTS.)

Ευρωπαϊκές υποτροφίες

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αναπτύχθηκε πειραματικά κατά τα τελευταία έτη και εφαρμόσθηκε σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο της Θεσμικής Σύμβασης. Σκοπός του είναι να ενισχύσει και να διευκολύνει τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζομένων ιδρυμάτων της Ευρώπης μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το ECTS παρέχει έναν κώδικα καλής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης με την ενίσχυση της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιτευγμάτων των σπουδαστών. Το ECTS, αυτό καθεαυτό, σε καμία περίπτωση δεν ρυθμίζει το περιεχόμενο, τη διάρθρωση ή την ισοτιμία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Αυτά είναι ζητήματα ποιότητας που πρέπει να καθορίσουν τα ίδια πανεπιστήμια για να θέσουν μία ικανοποιητική βάση για τις συμφωνίες συνεργασίας, διμερείς ή πολυμερείς.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται το ECTS επιβάλλουν:

- να κατανέμονται οι ακαδημαϊκές μονάδες στα μαθήματα, σύμφωνα με την αρχή ότι ο φόρτος εργασίας ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους ισοδυναμεί με 60 βαθμούς,

- να παρουσιάζουν τα πανεπιστήμια ένα πλήρες φάσμα μαθημάτων που προσφέρονται στους επισκέπτες σπουδαστές, αναφέροντας σαφώς τις ακαδημαϊκές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα,

- να υπογράφεται, πριν την αναχώρηση του σπουδαστή για το εξωτερικό, επίσημη "συμφωνία εκμάθησης" μεταξύ του πανεπιστημίου προέλευσης, του πανεπιστημίου υποδοχής και του σπουδαστή, η οποία θα περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών τού σπουδαστή στο εξωτερικό και θα συνοδεύεται από ένα "πιστοποιητικό βαθμολογίας" το οποίο θα παρουσιάζει τις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις του σπουδαστή,

- το πανεπιστήμιο υποδοχής να χορηγεί στους σπουδαστές για όλα τα μαθήματα που παρακολούθησαν επιτυχώς στο εξωτερικό, επίσημο "πιστοποιητικό βαθμολογίας" με τους τίτλους των μαθημάτων και τις μονάδες που αντιστοιχούν στο καθένα,

- το πανεπιστήμιο προέλευσης να αναγνωρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες που έλαβαν οι σπουδαστές από τα ιδρύματα εταίρους για τα μαθήματα που παρακολούθησαν εκεί, έτσι ώστε οι μονάδες των μαθημάτων που έλαβαν οι σπουδαστές στο εξωτερικό να αντικαθιστούν τις μονάδες που θα τους εχορηγούντο από το πανεπιστήμιο προέλευσης σε ισοδύναμη περίοδο σπουδών.

 

 

 

Συντάκτης manager
Τελευταία τροποποίηση 2012-09-17 19:36
 
 

Κατασκευή απο το Plone

Ο ιστοχώρος συμμορφώνεται με με τις ακόλουθες προδιαγραφές: